Levering af din pakke.

 

Når du har afgivet en bestilling hos nr-bro.dk modtager du en ordrebekræftigelse på dit køb. Herefter bliver din vare pakket forsvarligt ned for at undgå eventuelle transportskader, og derefter sendt med GLS. For at sikre dig den bedst mulige service får du naturligvis et Track&Trace nr. på mail så du altid kan spore din pakke.

 

 - Lagervare vil blive afsendt samme dag så du modtager din vare inden for 1-2 hverdage.
 - Fjernlager produkter vil leveret inden for 1-5 hverdage.

 

Vi gør opmærksom på at varer der er bestilt Mandag - Fredag inden kl. 10.00, sendes samme dag. Helligdage som falder fra Mandag til Fredag anses ikke som leveringsdage


Som kunde hos Nørebro.dk har du 2 muligheder inden for levering:Privatkunde:
Som privat kunde har du mulighed for at få leveret til en pakkeshop nær dig. En pakkeshop ligger typisk på tankstationer eller i større butikker med længere åbningstider end normalt. På tankstationer er åbnings tiden typisk fra 7.00 - 22.00, og nogen endda længere. Dette giver vores kunder en stor frihed i at modtage sin pakke når det passer ind i hverdagen. GLS har mere end 1300 pakkeshops fordelt landet over - der også en i nærheden af dig!

Prisen er 49.00 Dkk pr. levering. Køber du for mere end 499.00 Dkk er fragten altid gratis.

 Afhentning i Randers:
Bor du i nærheden af Randers har du også mulighed for at hente varen i vores butik, afhentning kan ske i vores åbningstid mandag til fredag fra kl 10.00 til kl 1730 og lørdag fra kl 10.00 - 14.00. Vælger du at afhente din bestilling kontakter vi dig via mail når din vare er klar til afhentning.

 


Almindelige salgs- og leveringsbetingelser nr-bro.dkAnvendelse
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om nr-bro.dk , CVR nummer 3948 6555, nr-bro.dk salg og levering af tøj og accessories
Produkter, som nr-bro.dk sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.


Ansvarsbegrænsning
Produkter og tilknyttede serviceydelser, som nr-bro.dk sælger og leverer til kunden, er beregnet til privat brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er nr-bro.dk i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde nr-bro.dk, i det omfang nr-bro.dk måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.


Pris og betaling
Prisen for produkter følger nr-bro.dk's gældende prisliste på det tidspunkt, hvor nr-bro.dk bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusiv moms.


Leveringsbetingelser
Alle solgte lagervarer vil blive afsendt samme dag så du modtager din vare inden for 1-2 hverdage.

Fjernlager produkter vil leveret inden for 1-5 hverdage.

nr-bro.dk har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.


Undersøgelse
Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til nr-bro.dk. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til nr-bro.dk, kan den ikke senere gøres gældende.

 
Forsinket levering
Hvis nr-bro.dk forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer nr-bro.dk kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.


Ophævelse
Hvis nr-bro.dk undlader at levere produkter senest 2 hverdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 2 hverdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til nr-bro.dk på support@nr-bro.dk. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.


Garanti
nr-bro.dk garanterer, at produkter og reservedele er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen.


Undtagelser
nr-bro.dk garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes almindelig slitage, opbevaring, brug eller vedligeholdelse i strid med nr-bro.dk instruktioner eller almindelig praksis.Undersøgelse
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til nr-bro.dk. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til nr-bro.dk, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give nr-bro.dk de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som nr-bro.dk beder om.

Inden rimelig tid efter at nr-bro.dk har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler nr-bro.dk kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkt til nr-bro.dk. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til nr-bro.dk. nr-bro.dk bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.


Afhjælpning
Inden rimelig tid efter at nr-bro.dk har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper nr-bro.dk fejlen eller manglen ved at udskifte eller reparere defekte produkt.


Ophævelse
Hvis nr-bro.dk undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter denne har givet meddelelse til kunden om reklamationen af årsager som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen. Dette kan ske uden varsel ved skriftlig meddelelse til nr-bro.dk. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter  eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår.


Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde nr-bro.dk, i det omfang denne måtte ifalde produktansvar herudover.


Ansvarsbegrænsning
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan nr-bro.dk ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige [tal] % af det salg af produkter tilknyttede ydelser, som nr-bro.dk netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis nr-bro.dk har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.


Force majeure
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er nr-bro.dk ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for nr-bro.dk kontrol, og som nr-bro.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.


Immaterielle rettigheder
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører nr-bro.dk.

Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal nr-bro.dk for egen regning:

Sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter
Ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker
Erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller tilbagekøbe de krænkende produkter  til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 5 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters og reservedeles krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.


Fortrolighed, erhvervskunder
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge nr-bro.dk erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 
Beskyttelse
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over nr-bro.dk fortrolige oplysninger som beskrevet i punktet "fortrolighed". Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.


Varighed
Kundens forpligtelser efter punkterne "fortrolighed og beskyttelse" gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.


Gældende ret og værneting
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.